Illustrious

Hair Studio


Ladies               Mens

Cutting                                                    Cutting

Short Hair

​Shampoo & Trim                      $40.50                                    Trim                           $23.00

Shampoo, Cut & Blowdry           $80.50                                   Clipper Cut                  $15.50

Shampoo & Restyle                  $60.50                                   Marine Cut                   $20.50

Shampoo, Restyle & Blowdry     $95.50                                   Pensioner Trim             $23.00

Pensioner Shampoo & Cut         $35.50                                   Pensioner Clipper Cut   $15.50

Pensioner Shampoo,                                                            Pensioner Marine Cut    $20.50

               Cut & Blowdry           $65.50

Pensioner Shampoo & Restyle   $45.50

Pensioner Shampoo,

               Restyle & Blowdry     $75.00

Medium Hair                                                                       Children

Shampoo & Trim                      $42.50                                   Trim 0-6 years            $15.50             

Shampoo, Cut & Blowdry          $85.00                                   Trim 7-12 years           $18.50

​Shampoo & Restyle                 $65.00                                   Trim 13-18 years         $20.50

Shampoo, Restyle & Blowdry    $97.50                                   Tafe & Uni Students     $23.00


Long Hair

Shampoo & Trim                      $45.50

Shampoo, Cut & Blowdry          $90.50

​Shampoo & Restyle                 $70.50

Shampoo, Cut & Blowdry          $100.50          

                                                                                        Colour

Styling                                                   Bleach Application      $80.50         

Short Hair                                                                         Short Hair

Shampoo & Blowdry/Set           $50.50                                  Regrowth                  $80.50

Pensioner Shampoo                                                           Pension Regrowth      $75.50

               & Set/Blowdry          $35.50                                  Regrowth & Cut          $120.50

                                                                                                                                     Regrowth, Cut

                                                                                                      & Blowdry   $140.50

Medium Hair                                                                      Full Colour                 $90.50

Shampoo & Blowdry/Set          $55.50                                   Full Colour & Cut         $130.50

GHD Curls                              $70.50                                   Full Colour, Cut

                                                                                                      & Blowdry   $150.50

Hair Up                                  $85.50                                   Toner                        $25.50

                                                                                                                                                  

Long Hair                                                                           Medium Hair

Shampoo & Blowdry/Set          $65.50                                   Regrowth                  $80.50

GHD Curls                              $85.50                                   Regrowth & Cut         $123.00

Hair Up                                  $95.50                                   Regrowth, Cut

                                                                                                      & Blowdry  $145.50

Braiding                                 $25.50                                   Full Colour               $95.50

​                                                                                        Full Colour & Cut       $138.00

Foils                                                      Full Colour, Cut

Approx 10 Foils Short Hair        $45.50                                                 & Blowdry  $160.50

Approx 10 Foils Medium Hair    $49.00                                   Toner                       $30.50

Approx 10 Foils Long Hair         $50.50

Approx 10 Foils Pensioner        $40.50                                  Long Hair

                                                                                        Regrowth                 $80.50

1/2 Head Foils Short                 $95.50                                  Regrowth & Cut         $125.50

1/2 Head Foils Medium             $98.00                                   Regrowth, Cut

1/2 Head Foils Long                  $100.50                                              & Blowdry   $150.50

1/2 Head Foils Pensioner          $85.50                                  Full Colour                 $100.50

                                                                                        Full Colour & Cut        $145.50

Full Head Foils Short                $140.50                                 Full Colour, Cut

Full Head Foils Medium             $150.50                                               & Blowdry   $170.50

Full Head Foils Long                 $160.50                                 Toner                        $35.50

Full Head Foils Pensioner         $135.50


Treatments        Texture All Perms include & Blowdry 

Short Hair                              $25.50                                1/2 Head Short               $95.50                  Medium Hair                          $30.50                                 1/2 Head Medium           $100.50

Long Hair                               $35.50                                1/2 Head Long                $105.50

Pensioner                              $23.00                                1/2 Head Pensioner        $90.50

Fibreplex                               $50.50                                

                                                                                     Full Head Short              $130.50

                                                                                     Full Head Medium          $140.50

                                                                                     Full Head Long              $150.50

                                                                                     Full Head Pensioner      $115.50


                                                                                    Spiral Perm Medium      $210.50

                                                                                    Spiral Perm Long          $220.50


                                                                                                                                       Straightening Short      $120.50

                                                                                                                                         Straightening Medium   $140.00

                                                                                                                                  Straightening Long       $160.50

                                                                                                                                          Straightening Pensioner $110.50